Søtoftes Jordbrug

Menu

Regenerativt
Jordbrug

Økologisk Æg, Kvæg og Sommer Grønt

Søtoftes jorde har været dyrket økologisk siden 70’erne. Et nyt, ungt team tager nu over. Vi fortsætter det økologiske udsyn og tilføjer nye holistisk baserede tilgange til husdyr, grøntsager og miljø.

Vores ønske er at skabe tætte, levende bånd mellem kunde og bonde, landbrug og natur. Året igennem inviterer vi til markvandringer, årstidsfester, foredrag og bespisning.

Regenerativt jordbrug

Beskriver en landbrugs- og afgræsningsmetode, som blandt andre fordele, er med til at løse vores klimakrise ved at genopbygge organisk materiale i jorden og genoprette  jordens mikrobiologi – med andre ord binde CO2 fra atmosfæren i jorden og derigennem styrke biodiversiteten, vand- og mineralkredsløbet samt energi flowet.

Søtoftes Jordbrug

Vi dyrker vores grøntsager økologisk, pløjefrit og uden traktor.

Vi tænker på vores grøntsagsproduktion, som en stor køkkenhave, som vi har raffineret og intensiveret. Vi dyrker vores grøntsager manuelt, da vi tror på, at det er måden, hvorpå vi kan opnå en høj kvalitet sommergrønt og samtidig varetage og opbygge frugtbar jord.

Alle vores grøntsager bliver sået, plantet, passet, høstet og pakket af mennesker, som brænder for håndværket.

På Søtofte får kvæget lov til at udfolde deres naturlige adfærd. De bliver udelukkende fodret med græs, kalvene går sammen med deres mor til de naturligt afvænnes og kvæget får lov at beholde deres horn.

Vores 450 høns bor på græsmarken i et mobilt hønsehus. Vi flytter hønsene til frisk græs hver anden dag. Hønsene følger efter køerne og spiser det efterladte kløvergræs og skraber kokasserne for insekter.
Det er godt for hønsene, græsset, marken og æggene.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.