Søtoftes Jordbrug

Menu

Vi Deler Høsten
Hver Uge

Søtofte Sommer Grønt – en Market Garden

For os starter det hele med at arbejde for en sund jord. Med en sund og frugtbar jord får vi sunde og næringsrige planter og det giver sunde dyr og mennesker.

“Når jeg ser på naturen, ser jeg, at alting tager sig af sine egne behov, men med respekt for alt andet. Alting er skabt til at være til gavn for helheden – men ikke uden at tage sig af sine egne behov først.”

Richard Perkins, Ridgedale Permaculture

I vores forvoksede køkkenhave bruger vi ingen sprøjtemidler eller kunstgødning, men organisk materiale i form af kompost. I modsætning til kunstgødning fodrer komposten ikke planterne direkte med næringsstoffer, men jordens mikro- og makrobiologi. Når vi hele tiden sørger for, at jordens liv er tilstrækkeligt fodret med organisk materiale, giver naturen og jorden os i gengæld et mangfoldigt liv i jorden af bakterier, svampe hypher, amøber, nematoder, flagellater for slet ikke at glemme regnormene, insekter, biller og larver.

Ingen traktor

Vi pløjer ikke – for hvis der er noget jordens liv ikke bryder sig om, så er det at få trukket en plov igennem dagligstuen. Hvad der for det meste også sker, når man pløjer, er at alt det organiske materiale, som før voksede oven på jorden, nu ligger begravet 18 cm nede i jorden. Sådan fodrer naturen ikke ikke selv jordens liv – bare kig i skoven, træerne lægger hvert efterår sine blade smukt oven på skovbunden, ikke i 18 cm dybde.

Så vi fodrer altid vores jordliv oven på jorden – for hvad der nemt sker, når organisk materiale bliver begravet er, at der hurtigt sker en anaerob omsætning, og det skaber ikke et miljø, som planter trives i.

Så uden traktor og plov, harve, radrenser, hyppe og lugerobot er vi overladt til manuelt arbejde med de bare næver og små håndredskaber. Men en af de fordele det giver os er, at vi kan gøre det mere intensivt, plante tættere og på den måde have en større del af vores jord i køkkenhaven dækket af planter og produktiv – end hvis der skulle være plads til fjederstål og traktordæk.

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.