Søtoftes Jordbrug

Menu

Æg med solgule blommer

Mobilt hønsehus på marken

I det mobile hønsehus har hønsene siddepinde og redekasser. Når mørket lægger sig over marken, søger hønsene naturligt ind på deres siddepinde, hvor de foretrækker at sidde helt tæt og putte sig i et nøje hierarki. Næste morgen når solen står op, hopper hønsene atter ud på den grønne græsmark og fortsætter deres søgen efter kløver, insekter og kokasser. Når det er tid til at lægge et æg, hopper hønen ind og finder en god og mørk redekasse.

Friske kokasser hveranden dag

Hønsene følger 72 timer efter køerne, det er den tid det tager for fluelarver at udvikle sig i kokasserne – og dem elsker hønsene at finde og spise. Det giver et naturligt lille proteintilskud til hønsenes normale foder, og det holder niveauet af fluer omkring køerne nede.

Ved hjælp af mobile, elektriske hønsenet kan vi nemt og hurtigt opsætte nye hønsegårde, når vi flytter huset hver anden dag. Det hjælper os med at sikre, at når græsmarken har været eksponeret for dyrene tilstrækkeligt længe, så får marken fred og ro til at genvokse, før dyrene igen kommer og spiser.

Lige så meget som det elektriske net hjælper os med at holde hønse på det rette sted, hjælper det os også med at holde rovdyr ude.

Udbredt i USA og Australien

Vi er meget stolte af vores australske mobile hønsehus. Vi mener, at det har nogle intelligente design løsninger på nogle af de udfordringer, det kan give at flytte hønsene rundt på marken i et mobilt hus.

For eksempel er redekasserne udstyret med et manuelt transportbånd, som man med håndkraft kører rundt. Det gør, at når hønen har lagt et æg, triller det stille og let væk fra redekassen og ind på transportbåndet, hvor det ligger sikkert og venter på, at vi samler det ind.

Huset er udstyret med bredde udklappelige sider, som kan bruges til at skabe skyggeområder for hønsene på varme sommerdage, og de kan lukkes tæt i på kolde efterårsdage.

Der er ikke fast bund i huset. Det gør, at al hønsemøget kommer til gavn direkte på marken, hvor hønsene klatter, i stedet for at der skal bruges energi på at muge ud og flytte rundt på gødningen. Det er energi- og tidsbesparende.

Og sidst men ikke mindst er hønsehuset let, så vi kan nemt flytte det hver anden dag ved hjælp af en lille traktor.

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.